Bình lọc AQ Series

Liên hệ

  • Model: AQ-950, AQ-800
  • Nhiệt độ hoạt động: 43 độ C
  • Cung cấp: Tafuma