Bình lọc cát TS650

Liên hệ

  • Đường kính : 635 mm
  • Loại van : Van đỉnh
  • Lưu lượng lọc : 16m³/h
  • Khối lượng cát : 155 kg
  • Đầu kết nối : 50mm
  • Xuất xứ : Trung Quốc