Bình lọc cát van đỉnh TS

Liên hệ

  • Model : TS
  • Màu sắc : Xanh
  • Khối lượng : 19 – 40 kg
  • Lưu lượng lọc : Từ 15 – 30 m3/h