Ống mềm 2 lớp

Liên hệ

  • Chất liệu: Nhựa.
  • Cung cấp: Tafuma.