Test thử nước TB-18

Liên hệ

  • Model:TB-18
  • Số kit: 01
  • Hóa chất: Oto + Phenol
  • Thương hiệu: Tafuma Việt Nam