Sào nhôm Emaux CE135

Liên hệ

  • Kích thước: 2mx4m
  • Độ dày thành:  1.2mm
  • Chất liệu: Nhôm cao cấp
  • Thiết kế: Dạng đoạn ống lồng