Bộ test thử nước

Liên hệ

  • Thương hiệu: Tafuma Việt Nam
  • Trọng lượng: 0.076kg
  • Lọ hóa chất OTO: 15ml, 0.024kg .
  • Lọ hóa chất Phenol: 15ml, 0.024kg
  • Độ đo pH: 6.8 đến 8.2