Ống mềm FT

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Ống mềm FT
  • Chất liệu: PE
  • Màu sắc: Xanh da trời
  • Chiều dài: 9m, 15m, 30m
  • Đơn vị phân phối: Tafuma