Bình lọc cát TS550

Liên hệ

  • Đường kính: 534 mm
  • Loại van: Van đỉnh
  • Lưu lượng lọc: 12m³/h
  • Khối lượng cát: 85 kg
  • Đầu kết nối: 50mm
  • Xuất xứ: Trung Quốc