Bình lọc Emaux MFV

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Bình lọc Emaux MFV
  • Mã sản phẩm: MFV35; MFV31; MFV27; MFV24
  • Hãng sản xuất: Emaux
  • Áp suất hoạt động tối đa: 40PSI / 2.8 bar

Giá : Liên hệ tư vấn

  • Nhiệt độ tối đa: 50 độ C (120 độ F)