Thiết bị kiểm tra pH và Clo cầm tay

Liên hệ

  • Model: TB-02
  • Trọng lượng: 145g
  • Phạm vi đo nồng độ pH: 7.2 – 7.8
  • Phạm vi đo nồng độ Clo: 1.2 – 1.7ppm