Hóa chất oxy già công nghiệp

Liên hệ

  • Công thức hóa học : H2O2
  • Nhóm sản phẩm : Hóa chất xử lý nước bể bơi
  • Dạng tồn tại : Dung dịch
  • Màu sắc : Trong suốt
  • Bảo quản : Can 30l