Đồng nước CuSO4

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Hóa chất đồng sunfat: sulfate cupric hoặc sulphate đồng, Cupricsulfate
  • Trạng thái: dạng nước
  • Công thức hóa học: CuSO4
  • Màu sắc: Màu xanh
  • Quy cách đóng gói: Can 20 lít