Hóa chất xử lý nước PAC 31%

Liên hệ

  • Hàm lượng hóa chất : 31%
  • Nhóm sản phẩm : Hóa chất xử lý nước bể bơi
  • Dạng tồn tại : Dạng bột
  • Màu sắc : Vàng
  • Bảo quản : Dạng bao bì 25kg