Đèn âm tường đổi màu TFC

Liên hệ

  • Model: TFC – 6 – IR/ TFC – 9 – IR/ TFC – 9 – ER/ TFC – 12 – IR/ TFC – 12 – ER
  • Ánh sáng: 60 độ
  • Lớp bảo vệ: IP68
  • Màu sắc: RGB