Đèn âm tường đổi màu TFM

Liên hệ

  • Model: TFM – 6 -IR/ TFM – 9 – ER/ TFM – 9 – ER/ TFM – 12 – ER …
  • Ánh sáng: 60 độ
  • Lớp bảo vệ: IP68
  • Màu sắc: RGB
  • Bảo hành: 12 tháng