Biến Thế Đổi Nguồn Đèn LED Dưới Nước TBT – 24A

Liên hệ

  • Model: TBT50-24A, TBT100-24A, TBT300-24A
  • Công suất: 50W, 100W, 300W
  • Nguồn kết nối: 220V/ 24V – AC, TBT300- 24 AC