Bơm định lượng CTRL – Emaux

Liên hệ

  • Model: CTRL7-PH, CTRL7-ORP, CTRL20-PH, CTRL20-ORP
  • Lưu lượng: 7l/h, 20l/h
  • Phân phối: Tafuma Việt Nam

Giá : Liên hệ tư vấn