Thanh thoát tràn 3 chấu 30cm

Liên hệ

  • Loại sản phẩm: Thoát tràn
  • Chất liệu: Nhựa
  • Cung cấp: Tafuma.