Đầu phun nước pháo hoa YFN

Liên hệ

  • Model: YFN25
  • Kích thước kết nối: 1
  • Áp suất làm việc( kpa): 40-100
  • Lưu lượng(m3/h): 7-10
  • Chiều cao(m): 2-3.5