Châm hóa chất tự động Chemtrol 250 ORP/pH

Liên hệ

  • Kiểm soát OPR: Điều chỉnh từ 400 đến 999mv
  • Buồng:  Polystyren 9x7x4in. (22x18x10cm)
  • Điện: 110V, 230V hoặc 24 VAC
  • Công suất: 120W

Giá : Liên hệ tư vấn