Bơm định lượng điều khiển cơ Ral

Liên hệ

  • Model: RAL603.A, RAL800.A, RPR603.A, RAL803.A
  • Công suất: 6 L/h, 10 L/h, 5 L/h, 20 L/h
  • Định mức rải châm: (0-100%)
  • Phân phối: Tafuma Việt Nam

Giá : Liên hệ tư vấn