Thanh thoát tràn bể bơi răng cưa 

Liên hệ

  • Màu sắc: Trắng
  • Phân phối: Tafuma Việt Nam