Ghế quan sát

Liên hệ

  • Mã sản phẩm : VT-314
  • Số bậc : 4 bậc
  • Kích thước : 2309 x 1320 x 1400 mm
  • Đường kính: 50mm
  • Đơn vị phân phối: Tafuma Việt Nam