Đầu phun nước YLM

Liên hệ

  • Kết nối (G): 1/2 inh
  • Lưu lượng: 5 – 6m3/h
  • Chiều cao: 0,6m
  • Chất liệu: inox