Châm Clo CL-100

Liên hệ

  • Thương hiệu : Tafuma
  • Model : CL-100
  • Lượng Clo viên sử dụng : 1 kg
  • Đường kính : 100mm
  • Kết nối : 1,5’’