Ẩm kế – nhiệt kế

Liên hệ

  • Thương hiệu: Tafuma Việt Nam
  • Màu sắc ánh sáng: Vàng
  • Giới hạn nhiệt độ:  100 – 110 độ C