Tafuma Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị bể bơi của hãng sản xuất. Các thiết bị cung cấp bao gồm thiết bị bể bơi, thiết bị đài phun nước, thiết bị xông hơi.